karssodrevostavbypudni-vestavbyizolaterske-praceklempirske-pracepokryvacske-pracetesarske-pracekarsso

 

Slovo tesař je odvozeno od slovesa tesat, tedy opracovávat dřevo. Tesařské práce jsou činnosti spojené se zhotovováním dřevěných konstrukcí pro stavby. Vykonávají ji specializovaní tesaři, se zaměřením například pro pozemní stavby, pro lešení, bednění betonu, pro pažení stavebních jam, pro tunely a podobně. Tesařské práce staveb zahrnují také zhotovení krovů, roubených staveb, hrázděných staveb, garážové a další přístřešky, brány, vrata, schodiště, vikýře, arkýře, markýzy.

V souvislosti s tesařskými pracemi existovaly dnes už téměř zaniklá příbuzná řemesla, jako například sekernicví - výroba a údržba vodních kol mlýnů, vodních pil a hamrů, kolářství - výroba a údržba dřevěných žebřinových vozidel, zejména pak jejich loukoťových kol, šindelářství - výroba a údržba dřevěných šindelových střech, bednářství - výroba a údržba dřevěných beček a sudů, uživaných v potravinářství, zejména v pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví a konzervárenství.

Tesařské práce v současnosti musí splňovat požadavky stavět rychle, přesně, bez závad a ekonomicky. Vývoj tohoto řemesla ke splnění těchto požadavků umožňuje, vedle klasické ruční práce, i inovace původního nářadí a strojů, kdy hoblíky a sekery nahrazují například obráběcí linky. Podobně je tomu i u vlastních projektů stavby, ručně kreslené plány nahrazují projekty zpracované výpočetní technikou s nejpřesnějšími detaily a s maximálním využitím základního materiálu, tedy dřeva.

Naše společnost Vám nabízí kompletní služby v oblasti dodávek a montáží dřevoplastových palub a teras.
Nabízíme Vám možnost dodání samotného materiálu, ale zároveň nabízíme kompletní dodávku včetně montáže. Montujeme dřevoplastové paluby okolo domů, bazénů či na terasách nebo balkonech.

 

Zajišťujeme veškeré tesařské práce po celé  České republice.

Cenovou kalkulaci Vám provedeme zdarma.

Tesařské práce Praha

Tesařské práce jsou základním prvkem stavby dřevěných nosných střešních konstrukcí. Kvalitní provedení tesařských prací, dle předepsaných předpisů a pravidel zajistí dlouhodobou stabilitu konstrukce a tím i celé střechy objektu.

Provádíme dodávku a montáž nových krovů (klasické i vazníkové).

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, například střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby. Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých. Části krovu se dělí na podélné a příčné. V nejběžnější vaznicové soustavě jsou příčnými prvky vazby, podélnými prvky jsou vaznice.

Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce, složená z horního a dolního pásu, které jsou pospojovány svislicemi a příčkami. Jejich velkou výhodou je možnost snadné prefabrikace, a tím zkrácený čas montáže na stavbě. Provádí se zpravidla z prken a jednotlivé prvky se spojují zpravidla hřebíky či lepením. Používají se též plechové sbíjecí desky (gang nail, americké hřebíky), jimiž se vazníky spojují strojním lisováním.
Příhradové vazníky se většinou používají na střechách mírného sklonu bez půdních prostor. Obvykle jsou trojúhelníkového tvaru, ale v zásadě jejich tvar není ničím omezen. Pomocí příhradových vazníků z lepených dřevěných nebo dřevoštěpkových profilů lze řešit i střechy velmi velkého rozpětí (v řádu desítek metrů).

Taktéž jsme schopni vyměnit vadné části - sloupky, kleštiny, pozednice, pásky atd. Montujeme podbití z palubek a hoblovaných prken. Veškeré řezivo ošetřujeme impregnačními přípravky.
Zajišťujeme dodávku kompletních tesařských prací, jedná se zejména o zhotovování nových vazních soustav krovů a opravy stávajících tesařských konstrukcí, dále pak drobné tesařské konstrukce (zahradní pergoly, přístřešky, venkovní stání pro auta a další…).

dřevostavby I půdní vestavby I izolatérské práce I klempířské práce I pokrývačské práce I tesařské práce - Praha